Çocuk olarak vaftiz edilenler, yaklaşık 15 yaşında bir Luteryen kilisesinde konfirmasyon kursuna katılırlar. Kursun ardından gençler konfirme edilir ve Hristiyan öğretilerine göre yaşamayı taahhüt ederler.

Araştırmacı Kari Vitikainen makalede, İslam ve Hristiyanlığın modern dünyadaki özünü düşünüyor ve üçlü birlik Allah anlayışından insan olmanın ve yaşamın farklı seviyelerinin yapılandırılmasında ortaya çıkan bir yöntemi öneriyor.

Scroll to Top
Skip to content