Hristiyan kelamı

Hristiyan kelamı yani sistemik teoloji, teolojinin bir alt alanıdır. Sistemik teoloji dini inancın ifadelerini, öğretiyi ve dini düşünceyi incelemeyi amaçlar. Hristiyan sistemik teoloji dogmatik, ekümenik, etik ve din felsefesi olarak dört bölüme ayrılabilir.

Oku: Dogmatik nedir?

Dogmatik teolojinin sistematik olarak Hristiyan inancını yani dogmaları ele alan bir öğretim dalıdır. Dogmatiğin alt alanları temel teoloji yani dini düşüncenin temellerini ve koşullarını ele alan alan, dogma tarihi ve sembolizm, yani dinin inanç ikrarları inceleyen alandır.

Allah - sistematik teoloji

Allah – VİDEO

Kutsal Kitap öğretmeni Ari Salminen, ders serisinde Hristiyanlığın Allah hakkında ne öğrettiğini ve tarihte bu öğretime ilişkin ortaya çıkan yanlış öğretileri ele alıyor.

Derslere gir
Asil günah

Asli günah – VİDEO

Kutsal kitap öğretmeni Ari Salminen, Luteryen teolojide asli günah kavramının nasıl anlaşıldığını ve bu anlayışın Kutsal Kitap’a nasıl dayandığını öğretiyor.

Derslere gir
Hristiyan inançının temelleri - Her şey İsa Mesih'e dayanır.

Hristiyan inancının temelleri – METİN

Bu makalede Hristiyan inancının temelleri anlatan beş bölüm bulunmaktadır. Bölümler: 1) Her şey İsa Mesih’in kazancına dayanır, 2) Kutsal Kitap: Diri Kelam, 3) Görünür Kelam: Vaftiz 4) Görünür Kelam: Rab’bin Sofrası ve 5) İsa Mesih, imanımızın öncüsü ve tamamlaycısı'dır. Makalenin...

Derslere gir
Kutsal Ruh

Kutsal Ruh – VİDEO

Kutsal Ruh semineri 1 ve 2. Hristiyanlıkta üçlübirlik Allah’a inanılır. Üçlübirlik, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olan üç şahsiyeti demektir. Her bir şahsiyetin kendi görevi vardır. Vaiz Risto Soramies, öğreti serisinde Kutsal Ruh’un Hristiyan ve kilise yaşamındaki önemini öğretiyor.

Derslere gir
Scroll to Top
Skip to content