Kutsal Kitap dilleri

Eski Ahit çoğunlukla İbranice olarak yazılmıştır, ancak Aramice dilinde bölümleri de içermektedir. İsa’nın ana dili Aramiceydi, ancak Yeni Ahit Yunanca yazılmıştır, ki bu, M.S. sonrası dönemin Akdeniz bölgesindeki en çok konuşulan dil idi. Bilgili bir Kutsal Kitap yorumcusu, aynı zamanda orijinal dillere ve Kutsal Kitap yazarlarının kültürel bağlamına da hakimdir.

Profesör Antti Laato, Kutsal Kitap’ın anlaşılmasındaki Kutsal Kitap’ın orijinal dilinde bilginin önemini dersinde öğretiyor.

Scroll to Top
Skip to content