Eski Ahit dersleri

Eski Ahit 39 kitaptan oluşur. Bütün kitaplar İsa’nın doğumundan önce yazılmıştır. Ancak Hristiyanlar için önemlidir, çünkü Allah’ın vahiylerinin bir parçasıdır ve Allah’ın kurtuluş planını bütünüyle anlamada yardımcı olur. Bu sayfada, ELRİM Enstitüsü tarafından hazırlanan Eski Ahit kitaplarından bazılarını içeren dersler bulunmaktadır.

Kral Davud - Mezmurlar

Mezmurlar – VİDEO

Teoloji doktoru Nicolai Winther-Nielsen'in ders serisinde, katılımcılarını Mezmur Kitapları'nın zengin dünyasına tanıtıyor.

Derslere gir
Hezekiel

Hezekiel – VİDEO

Hezekiel kitabı 593-571 MÖ. yazıldı. Kutsal Kitap öğretmeni Jukka Norvanto, modern Hristiyanlar'ın Hezekiel Kitabı'ndan neler öğrenebileceğini öğretiyor.

Derslere gir
Jerusalem surlar

Esra ve Nehemya – VIDEO

Pastör Albert Häggblom'un ders serisinde Ezra ve Nehemya kitaplarını öğretir ve bunlardan Tanrı'nın sadakatinden, dua ve iyi liderliğin öneminden çok şey öğrenmenin mümkün olduğunu aktarır.

Derslere gir
Kral Suleman'ın Özdeyişleri

Kral Süleman’ın Özdeyişleri – VİDEO

Kral Süleyman, Tanrı'dan özel bir bilgelik aldı. Onun özdeyişleri Kral Süleyman'in Özdeyişleri Kitabı'nda toplanmıştır. Kutsal Kitap öğretmeni Ari Salminen, ders serisinde öğrencileri Süleyman'ın bilgeliğinin içine doğru yönlendiriyor.

Derslere gir
Scroll to Top
Skip to content