Kutsal Kitap tefsir dersleri

Elrim Enstitüsünün önemli hedeflerinden biri, doğru ve kapsamlı, apostolik kilise geleneğine uygun Kutsal Kitap öğretisi sunmaktır. Yıllar boyunca hazırladığımız öğreti metinlerine ve video ya da ses kaydına alınmış ders serilerine göz atın. Eski ve Yeni Ahit ile ilgili dersler farklı bağlantılar altında bulunabilir.

Ayrıca Kutsal Kitap yorumcusunun İbranice ve Yunanca dahil olmak üzere Kutsal Kitap’ın yazıldığı dilleri de bir ölçüde bilmek iyi olur. Umarız gelecekte, Kutsal Kitap’ın yazıldığı dillerle ilgili daha fazla öğreti alabiliriz.

Oku: Kutsal Kitab nedir?

Protestan kiliselerin kullandığı Kutsal Kitap 66 kitaptan oluşur. Kutsal Kitap iki ana bölüme ayrılmıştır. Eski Ahit İsa Mesih’ten önce ve Yeni Ahit İsa’dan sonra yazılmıştır. Kitaplar yüzyıllar boyunca birçok yazar tarafından yazılmış.  Hristiyanlar, üçlü birlik Tanrı’nın üçüncü kişisi olan Kutsal Ruh’un Kutsal Kitap’ın yazılmasını yönlendirdiğine inanır. Aynı zamanda Kutsal Ruh, Kutsal Kitap’ın metnini anlamada yardımcı olur.

 

Eski Ahit’te farklı metin türleri bulunmaktadır. Bazı kitaplar tarihsel kitaplardır, bazıları şiir ve atasözleri içerirken bazıları peygamberlik kitaplarıdır. Eski Ahit aynı zamanda Yahudilerin kutsal kitabıdır. O dünyanın başlangıcından ve Yahudi halkının geçtiği aşamalardan bahseder.

 

Yeni Ahit, İsa’nın hayatını anlatan dört İncil kitabıyla başlar. Sonrasında Elçilerin İşleri, İsa’nın öğrencilerinin yaşamını ve kilisenin doğuşunu anlatır. Yeni Ahit’e, elçiler tarafından kiliselere yazılmış çoban mektupları ve elçi Yuhanna tarafından alınan bir vahiy de dahildir. Apostol Yuhanna’nın aldığı vahiy gelecek zamanları anlatır.

 

Hristiyanlar için Kutsal Kitap’ın ana mesajı, Tanrı’nın insanlarla olan ilişkisi ve insanlık için kurtuluşun müjdesidir. Kutsal Kitap, İsa Mesih aracılığıyla insanlara Tanrı’nın sevgisini, merhametini ve adaletini açıklar. Bu mesaj dünya tarihinin en önemli mesajıdır ve bu nedenle Kutsal Kitap kesinlikle incelenmeye değer bir kitaptır. Bu kitapta “sonsuz yaşamın sözleri” bulunmaktadır.

Scroll to Top
Skip to content