Kilise tarihi

Hristiyan kilisesi yaklaşık 2000 yıl önce ortaya çıktı, ancak kökleri kadim dönemlere dayanır. Günümüzde birçok farklı kilise olmasına rağmen, Hristiyanları Hristiyan yapan ortak özellikler de vardır. Tarihi bilmeyenler için günümüzü anlamak zordur. ELRİM tarafından hazırlanan kilisenin zengin tarihine dair derslere göz atın.

Oku: Kilise tarihi nedir?

Kilise tarihi, geçmişte Hristiyanlık, kilise ve Hristiyan hareketlerinin incelenmesi ile ilgili teoloji disiplinidir. Kilise tarihi çalışmasında, tarih bilimi yöntemleri kullanılır. Kilisenin tarihine ilişkin bilgiler eski yazıtlar, arkeolojik buluntular ve geleneksel bilgiler yoluyla elde edilir. Kilise tarihi sayesinde kilisenin nasıl geliştiği ve Hristiyan düşüncesinin farklı dönemlerde nasıl olduğu ortaya çıkarılır. Kilise tarihine yakın diğer disiplinler arasında kültür tarihi, siyasi tarih ve düşünce tarihi bulunur.
Kilise tarihi aynı zamanda Hristiyan geleneğinin ve Kutsal Kitap’ın yorumlanma tarihini de inceler. Kilise tarihinin amacı, kilisenin veya Hristiyanların neden belirli şekillerde hareket ettiğini anlamaktır.

Scroll to Top
Skip to content