Hristiyan teolojisi

Elrim’in temel faaliyet alanı, Hristiyan inancının ne olduğunu anlamak isteyenlere teolojik araştırmalar yapmak ve iyi öğrenme materyali sunmaktır. Teoloji alanları, Batı teoloji fakültelerinin bölümlerine dayalı olarak sınıflandırdık. Bu bölüm sınıflandırmasında, İslam bilimlerine de benzerlikler bulunsa da farklılıklar da mevcuttur. Elrim’de Karşılaştırmalı dinler tarihini farklı inançlara sahip insanlarla daha iyi iletişim kurma becerisi sağlayan bir kavram olan Karşılaştırmalı teoloji ile ele alınır. Bu, ELRIM’in diğer dinleri incelediğinde ve karşılaştığında kendi Luteryen itirafına bağlı kalmasını sağlar. İnanıyoruz ki din araştırmaları yaparken kendi inançsal temellerimizi farkında olmak ve bunları açıkça tanımak önemlidir. Böylece araştırma raporlarını okuyucuların araştırmanın güvenilirliğini ve uygulanabilirliğini değerlendirmelerine olanak tanır.

Kutsal kitap tefsiri

Kutal Kitap tefşiri

Hristiyan kelam

Hristiyan kelamı

Kilise tarihi

Kilise tarihi

Hitabet ve meslek uygulama

Hitabet ve meslek uygulama

Dialog

Karşılaştırmalı teoloji

Scroll to Top
Skip to content