Vad gör Elrim?

Arrangerar föreläsningar

Evangelisk-lutherska religionsforskningsinstitutet ELRIM erbjuder föreläsningar, seminarier och work-shops i sina egna utrymmen.  Föreläsningar kan arrangeras på svenska, finska, tyska, engelska och turkiska.En speciell tyngdpunkt i ELRIMs verksamhet är att arrangera och stöda kristen teologisk utbildning på turkiska. Institutet verkar på evangelisk-luthersk grund.

Stöder forskning

ELRIM stöder särskilt på ett akademiskt plan de forskningsarbeten som berör mötet mellan kristendom och islam. Institutet kan erbjuda handledning,  lämpliga utrymmen,  ett teologiskt bibliotek samt kontakter i turkiska sammanhang.

Översätter

ELRIM stöder översättning av luthersk litteratur till turkiska.

Publicerar

ELRIM publicerar det material de producerat eller använder andra publiceringskanaler och -möjligheter. ELRIM satsar också på audiovisuell kommunikation.

Diskuterar

ELRIMs sakkunniga kan bjudas med till olika muslimska  och kristna diskussionssammanhang.

Inspirerar och uppmuntrar

ELRIMs verksamhet har som mål att inspirera och uppmuntra kristna att förstå islam samt muslimer att förstå kristendom.