Romalılar Mektubunu anlayan, Hristiyanlığın temel mesajını da anlar. Piskopos Risto Soramies’in ders serisine katılın.