Eğer bir çocuk bir Luteryen aileye doğarsa, bebek olarak vaftiz edilir. Vaftiz edilmemiş yetişkinler, Hristiyan olmak istiyorlarsa, yetişkin olarak vaftiz edilirler. Çocuk olarak vaftiz edilenler, yaklaşık 15 yaşında bir Luteryen kilisesinde konfirmasyon kursuna katılırlar. Kursun ardından gençler konfirme edilir ve Hristiyan öğretilerine göre yaşamayı taahhüt ederler.