Çocuk olarak vaftiz edilenler, yaklaşık 15 yaşında bir Luteryen kilisesinde konfirmasyon kursuna katılırlar. Kursun ardından gençler konfirme edilir ve Hristiyan öğretilerine göre yaşamayı taahhüt ederler.

Bu Good News (İyi Haber) dergisinden çevrilen makalede Hristiyan inancının temelleri anlatan beş bölüm bulunmaktadır: 1) Her şey İsa Mesih’in kazancına dayanır, 2) Kutsal Kitap 3) Vaftiz 4) Rab’bin Sofrası ve 5) İsa Mesih.

Kutsal Kitap öğretmeni Ari Salminen, Luteryen teolojide asil günah kavramının nasıl anlaşıldığını ve bu anlayışın Kutsal Kitap’a nasıl dayandığını öğretiyor.

Kutsal Kitap öğretmeni Ari Salminen, ders serisinde Hristiyanlığın Allah hakkında ne öğrettiğini ve tarihte bu öğretime ilişkin ortaya çıkan yanlış öğretileri ele alıyor.

Scroll to Top
Skip to content