Araştırmacı Kari Vitikainen makalede, İslam ve Hristiyanlığın modern dünyadaki özünü düşünüyor ve üçlü birlik Allah anlayışından insan olmanın ve yaşamın farklı seviyelerinin yapılandırılmasında ortaya çıkan bir yöntemi öneriyor.