Peder Charles Evanson, ders serisinde litürjik ibadetin önemini öğretiyor.