Bu makalede Hristiyan inancının temelleri anlatan beş bölüm bulunmaktadır.
Bölümler: 1) Her şey İsa Mesih’in kazancına dayanır, 2) Kutsal Kitap: Diri Kelam, 3) Görünür Kelam: Vaftiz 4) Görünür Kelam: Rab’bin Sofrası ve 5) İsa Mesih, imanımızın öncüsü ve tamamlaycısı’dır. Makalenin incelenmesi, Luteryen teolojinin temel kavramlarına iyi bir anlayış kazandırır.