Praktikplats

Evangelisk-lutherska religionsforskningsinstitutet ELRIM lediganslår härmed

 praktikplatser för teologiestuderande i Istanbul 

 Praktikplatserna passar för dig som är intresserad av mötet mellan kristendomen och islam eller av den turkiska kristenhetens forntid och nutid.

Elrim erbjuder forskarplatser på institutet och en möjlighet att använda institutets bibliotek. Elrim hjälper med att skaffa bostad och med att ta sig fram i Istanbul.

Av dig förväntar vi oss lite kanslihjälp samt deltagande i institutets teologiska undervisningstillfällen.

Du måste själv finansiera dina resor, ditt boende och ditt varande i Istanbul.

En utlänning  kan i regel vistas i Turkiet som turist utan visum i högst 90 dagar. Praktiktiden är således högst 90 dagar. Vi kan komma överens om när den börjar och när den slutar.

På förfrågningar svarar Torsten Sandell, torsten.sandell@gmail.com som också tar emot fritt formulerade ansökningar.

Ansökningstiden är fortlöpande. Du är välkommen att ta kontakt när du vill.