Mitä on ELRIM?

Evankelisluterilainen uskontotutkimusinstituutti – ELRIM

Visio:
ELRIM on tutkimus- ja koulutusinstituutti, jonka tehtävänä on edistää kristinuskon ja islamin tuntemista ja keskinäistä vuorovaikutusta Lähi-idän ja Euroopan viitekehyksessä.

Missio:
Tehtävänsä toteuttamiseksi ELRIM harjoittaa ja tukee tutkimustyötä, järjestää koulutusta ja tuottaa, kääntää, julkaisee ja levittää kirjallisia ja audiovisuaalisia tuotteita.

Työn painopistealueet:

  • Islamilaisen ja kristillisen teologian, tradition ja toimintaympäristönsä kulttuurien tutkimus ja tutkimustyön tukeminen
  • Toimintaa tukevien verkostojen luominen
  • Kirjallisen ja audiovisuaalisen materiaalin tuottaminen ja käännöstyö
  • Julkaisujen ja tutkimustulosten levittämisen koordinointi eri medioita hyödyntäen
  • Järjestää seminaareja, kursseja ja tarjoaa kouluttajia
  • Tukee opiskelijoita ja heidän mahdollisuuksiaan perehtyä kristinuskoon ja islamiin