Hristiyan inançının temelleri – Diri Kelam

‘Good News’ dergisinin İngilizce’den Türkçe’ye çevirilen yazısında bulunan beş bölüm:
1) Her şey İsa Mesih’in kazanıçına dayanır
2) Kutsal Kitap: Diri Kelam
3) Görünür Kelam: Vaftiz
4) Görünür Kelam: Rab’bin Sofrası ve
5) İsa Mesih, imanımızın öncüsü ve tamamlayicisi ‘dir.
(oku: pdf 13 sayfa)