6. Hakkımızda / About us / Über uns / Meistä / Om oss

libraryIstanbul

ELRIM Hakkında

Posted on October 29, 2015

ELRIM Hristiyanlıh Hakkında araştırmalar yapar, seminerler düzenler, kaynak materyallerin hazırlanması için tercüme yapar, yayınlar hazırlar, teoloji tartışmalarını teşvik eder.

Araştırma

ELRIM’in bütün merkezlerinde ilahiyatla ilgili yararlı başvuru kütüphaneleri bulunmaktadır. Bu kütüphaneler, özellikle İslamiyet ve Hristiyanlık konularında yapılan çalışmalara destek sağlar.

Seminerler

ELRIM Türkçe konuşulan dünyada Hristiyan ilahiyatı öğrenimini çeşitli yollarla desteklemektir.

Elrim İslamiyet’le ilgili küçük ölçekte araştırmaları destekler. Araştırmaların değiş tokuş edilmesini sağlar, uluslararası eğitim dönemleri ve eğitim turlar düzenler.

İletişim ağları ve işbirliği içinde olduğu partnerleri aracılığıyla ELRIM, Finlandiya, Türkiye ve Almanya’da Hristiyanlıkla ilgili çalışmalar yapılması için imkânlar yaratılmasına yardım eder.

ELRIM konuşmalar, seminerler ve atölye çalışmaları düzenler.

Tercümeler ve yayınlar

ELRIM, Luteryen literatürü Türkçeye tercüme eder.

ELRIM, çeşitli malzemeleri yayınlamayı bizzat üstlenir, başka yayıncılardan ve yayın kanallarından da yararlanır.

Tartışmalar

ELRIM’in araştırma kadrosu, din uzmanları ve öğretmenleri İslamiyet ve Hristiyanlıkla ilgili çeşitli tartışmalara ve müzakerelere katılmaya davet edilebilirler.

Esin verme ve teşvik etme

ELRIM’in amacı, Hristiyanları İslamiyet’i anlamaya teşvik edip bu yönde esin vermek ve Müslümanları Hristiyanlığı anlamaya teşvik etmektir.

Iletişim/ Contact/ Kontakt:

elriminfo(a)gmail.com