Elrim.org-sivun käyttöehdot

Päivitetty viimeksi: 16. syyskuuta 2023

1. Johdanto

Nämä käyttöehdot koskevat elrim.org -verkkosivustoa ja siihen liittyviä tuotteita ja palveluitamme. Voit olla sidottuina lisäsopimuksiin, jotka liittyvät suhteeseesi meihin tai mihin tahansa meiltä saamiisi tuotteisiin tai palveluihin. Jos lisäsopimusten määräykset ovat ristiriidassa näiden käyttöehtojen kanssa, lisäsopimusten määräykset ohjaavat ja ovat etusijalla.

2. Sitoutuminen

Rekisteröitymällä, käyttämällä tai muutoin käyttämällä tätä verkkosivustoa sitoudut noudattamaan alla esitettyjä käyttöehtoja. Pelkkä tämän verkkosivuston käyttö edellyttää tietoisuutta ja hyväksyntää näistä käyttöehdoista. Joissakin erityistapauksissa voimme myös pyytää sinua hyväksymään ne nimenomaisesti.

3. Sähköinen viestintä

Käyttämällä tätä verkkosivustoa tai kommunikoimalla kanssamme sähköisesti hyväksyt ja tunnustat, että voimme viestiä kanssasi sähköisesti verkkosivustollamme tai lähettämällä sinulle sähköpostia, ja hyväksyt, että kaikki sopimukset, ilmoitukset, paljastukset ja muut viestinnät, jotka toimitamme sinulle sähköisesti, täyttävät kaikki oikeudelliset vaatimukset, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta kirjallisen muodon vaatimus.

4. Tekijänoikeudet

Me tai lisenssinantajamme omistamme ja hallitsemme kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet verkkosivustoon sekä verkkosivustolla näkyviin tai sieltä saataviin tietoihin, informaatioon ja muihin resursseihin. Halutessasi käyttää sivuilta löytyvää materiaalia, pyydä lupa materiaalin käyttöön.

5. Kolmannen osapuolen omaisuus

Verkkosivustomme voi sisältää hyperlinkkejä tai muita viittauksia kolmansien osapuolien verkkosivustoihin. Emme valvo tai tarkasta näiden verkkosivustojen sisältöä, jotka on linkitetty tältä sivustolta. Kolmansien osapuolien tarjoamien tuotteiden tai palveluiden tulee noudattaa kyseisten kolmansien osapuolien soveltuvia käyttöehtoja. Näillä verkkosivustoilla ilmaistut mielipiteet tai niiden näyttämät materiaalit eivät välttämättä edusta elrim.org palvelun ylläpitäjien mielipiteitä ja ajatuksia.

Emme ole vastuussa kolmansien osapuolien sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöstä. Käytät näitä verkkosivustoja ja niiden liittyviä kolmansien osapuolten palveluita omalla vastuullasi. Emme ota vastuuta mistään vahingosta tai haitasta, joka aiheutuu henkilötietojesi luovuttamisesta kolmansille osapuolille millään tavalla.

6. Vastuullinen käyttö

Vieraillessasi verkkosivustollamme suostut käyttämään sitä vain tarkoituksiin, jotka ovat tarkoitettuja ja sallittuja näissä käyttöehdoissa, mahdollisissa lisäsopimuksissa meidän kanssamme ja sovellettavissa laeissa, säädöksissä ja yleisesti hyväksytyissä verkkokäytännöissä ja alan suosituksissa. Et saa käyttää verkkosivustoamme tai palveluitamme minkään haitallisen tietokonesovelluksen sisältävän tai siihen liittyvän aineiston julkaisemiseen tai jakeluun; käyttää verkkosivustomme keräämiä tietoja mihinkään suoramarkkinointitoimintaan tai harjoittaa järjestelmällistä tai automaattista tietojen keruutoimintaa verkkosivustomme yhteydessä.

Verkkosivuston suorituskykyyn, saatavuuteen tai saavutettavuuteen häiriötä aiheuttava toiminta on ehdottomasti kielletty.

7. Omien ideoiden esittäminen ja materiaalin lähettäminen palveluun

Älä lähetä meille mitään ideoita, keksintöjä, tekijänoikeuksien alaisia teoksia tai muuta tietoa, jota voitaisiin pitää kopiosuojattuna omana omaisuutenasi, ellet ole ensin allekirjoittanut sopimusta tekstin, kuvan, videon tms. käytöstä tai salassapitosopimusta. Jos lähetät meille materiaalia ilman kirjallista sopimusta, myönnät meille maailmanlaajuisen, peruuttamattoman, ei-yksinoikeudellisen, rojaltivapaan lisenssin käyttää, kopioida, tallentaa, sovittaa, julkaista, kääntää ja jakaa sisältöäsi nykyisissä tai tulevissa medioissa.

8. Käytön lopettaminen

Voimme omassa harkinnassamme milloin tahansa muuttaa tai lopettaa pääsyn verkkosivustolle tai mihin tahansa siihen liittyvään palveluun. Hyväksyt, että emme ole vastuussa sinulle tai kolmannelle osapuolelle tällaisista muutoksista, keskeytyksistä tai pääsyn lopettamisesta verkkosivustolle tai sille mahdollisesti jakamastasi sisällöstä. Et ole oikeutettu mihinkään korvaukseen tai muuhun maksuun, vaikka tietyt ominaisuudet, asetukset ja/tai minkä tahansa sisällön, jonka olet antanut tai johon olet luottanut, katoaisivat pysyvästi. Et saa kiertää tai ohittaa, etkä yritä kiertää tai ohittaa verkkosivustomme pääsyn rajoituksia.

9. Takuut ja vastuu

Tämä verkkosivusto ja kaikki verkkosivustolla oleva sisältö tarjotaan “sellaisenaan” ja “saatavilla olevana” ja saattavat sisältää epätarkkuuksia tai kirjoitusvirheitä. Kieltäydymme kaikista takuista, olivat ne sitten nimenomaisia tai epäsuoria, koskien sisällön saatavuutta, tarkkuutta tai täydellisyyttä. Emme anna takuuta siitä, että tämä verkkosivusto tai sisältömme täyttävät vaatimuksesi  tai että tämä verkkosivusto on saatavillasi keskeytyksettä, oikea-aikaisesti, turvallisesti tai virheettömästi.

Mikään tämän verkkosivuston sisältö ei muodosta tai ole tarkoitettu muodostamaan oikeudellista, taloudellista tai lääketieteellistä neuvontaa millään tavalla. Jos tarvitset neuvoja, sinun tulee konsultoida asianmukaista ammattilaista.

Tämän osion seuraavat määräykset ovat voimassa sovellettavan lain sallimassa laajuudessa eivätkä rajoita tai sulje pois vastuutamme asioissa, joissa on lainvastaista tai kiellettyä. Missään tapauksessa emme ole vastuussa sinulle tai kolmannelle osapuolelle suorista tai epäsuorista vahingoista (mukaan lukien voittojen tai tulojen menetykset, tietojen, ohjelmistojen tai tietokantojen menetys tai vahingoittuminen tai omaisuuden tai tietojen menetys tai vahingoittuminen), jotka johtuvat verkkosivustollemme pääsystä tai sen käytöstä.

Edellinen pätee, jos emme ole mahdollisella lisäsopimuksella määritelleet asiaa toisin. Emme tee lisäsopimuksia, jossa korvausvastuumme ylittäisi kokonaishinnan, jonka olet meille maksanut kyseisten tuotteiden tai palveluiden ostamisesta tai verkkosivustomme käytöstä. Tämä rajoitus koskee kaikkia vaatimuksiasi, toimenpiteitä ja oikeustoimia riippumatta niiden luonteesta.

10. Yksityisyys

Verkkosivustollemme ja/tai palveluihimme päästäksesi sinun saatetaan pyytää antamaan tietyt tiedot itsestäsi rekisteröitymisprosessin osana. Hyväksyt, että antamasi tiedot ovat aina tarkkoja, oikeita ja ajan tasalla.

Olemme kehittäneet tietoturvakäytänteitämme käsitelläksemme mahdolliset yksityisyyteen liittyvät huolenaiheesi. Lisätietoja saat tutustumalla tietosuojaselosteeseemme ja evästekäytäntöömme.

11. Saavutettavuus

Olemme sitoutuneet tekemään tarjoamamme sisällön resurssiemme puitteissa saavutettavaksi myös vammaisille henkilöille. Jos sinulla on vamma ja et pääse verkkosivustomme johonkin osaan vammastasi johtuen, pyydämme ilmoittamaan meille yksityiskohtaisen kuvauksen kohtaamastasi ongelmasta. Jos ongelma on tunnistettavissa ja korjattavissa alan standardien mukaisilla, käytössämme olevilla tietotekniikan työkaluilla ja tekniikoilla, pyrimme tekemään korjaukset mahdollsimman pian.

12. Alaikäraja

Käyttämällä verkkosivustoamme tai hyväksymällä nämä käyttöehdot vakuutat ja edustat meille, että olet vähintään 18 vuoden ikäinen.

13. Vientirajoitukset / Laillinen noudattaminen

Verkkosivuston käyttö alueilta tai maista, joissa verkkosivustolla olevan sisällön tai verkkosivuston kautta myytävien tuotteiden tai palveluiden ostaminen on laitonta, on kielletty. Et saa käyttää tätä verkkosivustoa sinua sitovien toimintamaasi vientiin liittyvien lakien ja säädösten vastaisesti.

14. Luovutus

Et saa siirtää, luovuttaa tai alihankkia mitään oikeuksiasi ja/tai velvoitteitasi näiden käyttöehtojen mukaisesti, kokonaan tai osittain, kolmannelle osapuolelle ilman meidän ennalta antamaamme kirjallista suostumusta. Minkä tahansa tämän kohdan vastaisen yrityksen katsotaan olevan mitätön ja tehoton.

15. Käyttöehtojen rikkominen

Jos rikot näitä käyttöehtoja millä tahansa tavalla, voimme ryhtyä toimiin, jotka katsomme asianmukaisiksi käsittelemään rikkomusta, mukaan lukien väliaikaisen tai pysyvän pääsysi verkkosivustolle keskeyttämisen, yhteydenottamisen internet-palveluntarjoajaasi verkkosivustolle pääsyn estämiseksi ja/tai oikeustoimien aloittamisen sinua vastaan.

16. Ylivoimainen este

Lukuun ottamatta maksuvelvollisuutta, ei kumpikaan osapuoli ole vastuussa mistään viivästymisestä, epäonnistumisesta tai laiminlyönnistä täyttää tai noudattaa näitä käyttöehtoja, jos tällainen viivästys, epäonnistuminen tai laiminlyönti johtuu kohtuullisen valvonnan ulkopuolella olevasta syystä.

17. Vapautus vastuusta

Hyväksyt korvaamaan, puolustamaan ja pitämään meidät erossa kaikista vaatimuksista, vastuista, vahingoista, tappioista ja kuluista, jotka liittyvät näiden käyttöehtojen tai sovellettavien lakien, mukaan lukien immateriaalioikeuksien ja yksityisyysoikeuksien, rikkomiseesi. Korvaat meille nopeasti vahingot, tappiot, kulut ja menot, jotka liittyvät tällaisiin vaatimuksiin.

18. Sopimuksen sitovuus

Sopimuksen ehtojen täytäntöönpanon laiminlyöntiä tai irtisanomismahdollisuuden käyttämättä jättämistä ei katsota sopimuksen ehdoista luopumiseksi, eikä se vaikuta käyttöehtojen pätevyyteen.

19. Kieli

Näitä käyttöehtoja tulkitaan ja niitä sovelletaan vain englanniksi ja suomeksi. Kaikki ilmoitukset ja kirjeenvaihto laaditaan yksinomaan näillä kielellä.

20. Koko sopimus

Nämä käyttöehdot yhdessä tietosuojaselosteeseemme ja evästekäytäntöjemme kanssa muodostavat koko sopimuksen sinun ja Evankelisluterilaisen uskontotutkimusinstituutin (ELRIM) välillä tämän verkkosivuston käyttöä koskien.

21. Käyttöehtojen päivitys

Saattaa olla, että päivitämme näitä käyttöehtoja aika ajoin. Sinun vastuullasi on tarkistaa säännöllisesti nämä käyttöehdot muutosten tai päivitysten osalta. Näiden käyttöehtojen alussa ilmoitettu päiväys on viimeisin päivityspäivämäärä. Muutokset näihin käyttöehtoihin tulevat voimaan niiden julkaisemisen yhteydessä verkkosivustolle. Jatkamalla verkkosivuston käyttöä muutosten tai päivitysten jälkeen katsotaan, että hyväksyt noudattavasi ja sitoutuvasi näihin käyttöehtoihin.

22. Ristiriitojen ratkaiseminen lakiteitse

Kaikki näihin käyttöehtoihin liittyvät kiistat kuuluvat Suomen tuomioistuinten toimivaltaan. Jos jonkun osan tai määräyksen näissä käyttöehdoissa katsotaan olevan pätemätön ja/tai täytäntöönpanokelvoton sovellettavan lain mukaan, tällainen osa tai määräys muutetaan, poistetaan ja/tai täytäntöönpannaan suurimmassa mahdollisessa laajuudessa, jotta näiden käyttöehtojen tarkoitus toteutuu.

23. Yhteystiedot

Tämä verkkosivusto omistaa ELRIM – Evankelisluterilainen uskonnon tutkimusintstituutti. Voit ottaa meihin yhteyttä näihin käyttöehtoihin liittyen kirjoittamalla tai lähettämällä sähköpostia seuraavaan osoitteeseen: info@elrim.org.

Tämä päättää käyttöehtojen suomennoksen. Mikäli sinulla kysymyksiä käyttöehtoihin liittyen tai tarvitset muuta apua, älä epäröi ottaa yhteyttä.

Scroll to Top
Skip to content