Luterilainen messu – PDF

Luterilainen jumalanpalvelus

Elrimin jumalanpalvelukseen liittyvissä seminaareissa on pohdittu jumalanpalveluksen olemusta ja luterilaisen jumalanpalveluksen muotoa erityisesti lähi-itäisessä kontekstissa.

Jumalanpalvelusmusiikin olemus ja sen raja
Professori Jouko N. Martikainen
seminaarialustus 2011

Powered By EmbedPress

Jumalanpalveluksen draamanluontoinen rakenne eli matka salaisuuteen – alustus
Professori Jouko N. Martikainen
seminaarialustus 2011

Powered By EmbedPress

Johdantoa gregoriaaniseen lauluun ja liturgiseen sisältöön ja kieleen
Rovasti Osmo Vatanen
seminaarialustus

Powered By EmbedPress

Psalmilaulu ja jumalanpalvelus

Rovasti Osmo Vatanen
seminaarialustus 2011

Powered By EmbedPress

Pyhän ja pahan kohtaaminen – luterilainen jumalanpalvelus
TT Martti Vaahtoranta
luentorunko 2011

Powered By EmbedPress

Musiikki luterilaisessa jumalanpalveluksessa

TT Martti Vaahtoranta
artikkeli 2012

Powered By EmbedPress

Rukouksen laki on uskon laki
TT Martti Vaahtoranta
luentorunko 2011

Powered By EmbedPress

Saarnan konteksti

Professori Jouko Martikainen
seminaarialustus 2011

Powered By EmbedPress

Tulen lieskoja ja kaatumisia
FM Marko Piittala
essee 2015

Powered By EmbedPress

Scroll to Top
Skip to content