Protestantisen lähetystyön historiaa osmanien valtakunnassa – PDF

Protestanttinen lähetystyö osmanien valtakunnassa 1800-luvulla

Turkissa kristillisellä lähetystyöllä on huono maine. Kristilliset lähetystyöntekijät saatetaan edelleen nähdä vieraiden valtojen agentteina, joiden pyrkimyksenä on tehdä Turkin valtion vastaista myyräntyötä. Tätä asetelmaan on vaikea ymmärtää, mikäli ei ole tietoinen 1800-luvun “suuresta kokeilusta”, johon liittyy länsimaiset protestanttiset lähetysjärjestöjen merkittävä panostus osmanien valtakunnan kristillistämiseksi. 

1800-luvulla lähetystyötä tehtiin pääasiassa ajalle ominaisesti “valistuksen hengessä” ja erityisesti osmanien valtakunnan vähemmistöihin panostaen.  Tämä johti väistämättä siihen, että lähetystyöntekijät nähtiin poliittisina toimijoina. Tilanne eskaloitu ensimmäiseen maailmansotaan tultaessa ja johti kristillisen lähetystyön alasajoon Turkin tasavallassa. TK Marko Turusten laatima katsaus protestanttien lähetystyön historiasta osmanien valtakunnassa johdattelee lukijan historiallisten tapahtumien ääreen, josta käsin tämän päivän Turkin ymmärtäminen on helpompaa.

 

Scroll to Top
Skip to content