Kunnon muslimi ja kunnon kansalainen – PDF

Kunnon muslimi ja kunnon kansalainen

Turkkilaisten imaamisaarnaajalukioiden oppikirjojen ilmentämän maailmankatsomuksen analyysi

Väitöskirjassaan tutkija Kari Vitikainen analysoi turkkilaisen imaamikoulutuksen oppimateriaalia pyrkien ymmärtämään oppikirjojen ilmentämää maailmankatsomusta. Teoriaosassa Vitikainen  rakentaa eksistentiaalisen maailmankatsomuksen ymmärtämisen mallin (EKMA), joka on hyödyllinen apuväline erilaisten maailmakatsomusten analysoinnissa. 

 Vitikaisen väitöskirja on kattava katsaus eri islamilaisiin tieteenaloihin perustuviin turkkilaisen imaamikoulutuksen sisältöihin. Väitöskirja pitää sisällään myös mielenkiintoista pohdintaa siitä, kuinka erilaisin puhetavoin eri konteksteihin luodaan erilaisia kuvia islamista. Vitikaisen väitöskirja on samalla puheenvuoro keskustelussa, jossa imaamikoulutusta rakennetaan länsimaalaiseen kontekstiin.

Vitikainen teki väitöskirjansa Jyväskylän yliopiston kasvatustieteelliselle tiedekunnalle (väiös 2017) osaltaan toimiessaan ELRIM:n toiminnanjohtajana Istanbulissa 2010-2014.

Kunnon muslmi ja kunnon kansalainen
Scroll to Top
Skip to content