Islam, moderni maailma ja kristinusko – PDF

Islam, moderni maailma ja kristillinen maailmankatsomus

Artikkeli pohjautuu Evankelisluterilaisessa tutkimusinstituutissa (EL-
RIM) toimineen islamtutkija Kari Vitikaisen tammikuussa 2013 Iranin
Mashhadissa Al-Mustafa yliopistossa shiia-oppineille pitämään luentoon.
Erityisesti suomalaista lukijakuntaa ajatellen kirjoitukseen on lisätty nä-
kökulmat siitä, kuinka islamilainen ajattelu suhteutuu erilaisiin tekstissä
mainittuihin maailmankatsomuksellisiin painotuksiin.

Scroll to Top
Skip to content