ELRIM nedir?

ELRIM – Luteryen Din Araştırma Enstitüsü

Vizyonumuz:
ELRIM, Ortadoğu ve Avrupa’da Müslümanlarla Hristiyanlar arasında karşılıklı anlayış geliştirilmesini amaçlayan bir araştırma enstitüsüdür.

Misyonumuz:
ELRIM, araştırma yapar, araştırmaları destekler; seminerleri ve etkinlikler düzenler ve bunlar için imkânlar sağlar; yazılı ve görsel-işitsel ürünler üretir, tercümeler yapar, basar ve yayınlar.

Başlıca çalışmalar:

  • Müslüman ve Hristiyan ilahiyatı ve geleneği ve Ortadoğu kültürüyle ilgili araştırmalar yapmak, bu konudaki çalışmaları desteklemek.
  • Akademik iletişim ağlarının yanı sıra eğitimin ve birden çok kültürün söz konusu olduğu alanlarda başka iletişim ağları kurmak
  • Makaleler, kitaplar ve görsel-işitsel ürünler üretmek ve tercümeler yapmak
  • Çeşitli kitle iletişim araçlarından yararlanarak, yazılı ve görsel-işitsel ürünler yayınlamak ve bunların dağıtımını koordine etmek.
  • Eğitim seminerleri ve faaliyetler koordine etmek, düzenlemek ve bunlar için imkân sağlamak.
  • İslamiyet ve Hristiyanlık konularında çalışmalar yapan öğrencileri desteklemek