ELRIM ne yapar?

ELRIM Hristiyanlıh Hakkında araştırmalar yapar, eğitimler düzenler, kaynak materyallerin hazırlanması için tercüme yapar, yayınlar hazırlar, teoloji tartışmalarını teşvik eder.

Araştırma

ELRIM’in bütün merkezlerinde ilahiyatla ilgili yararlı başvuru kütüphaneleri bulunmaktadır. Bu kütüphaneler, özellikle İslamiyet ve Hristiyanlık konularında yapılan çalışmalara destek sağlar.

Eğitim ve seminerler

Son yıllarda ELRIM’in en önemli amaçlarından biri, Türkçe konuşulan dünyada Hristiyan ilahiyatı eğitimini ve öğrenimini çeşitli yollarla desteklemektir.

Elrim, Türkiye ve Almanya’da yapılan İslamiyet’le ilgili küçük ölçekte araştırmaları destekler. Araştırmaların değiş tokuş edilmesini sağlar, uluslararası eğitim dönemleri ve eğitim turlar düzenler.

İletişim ağları ve işbirliği içinde olduğu partnerleri aracılığıyla ELRIM, Finlandiya, Türkiye ve Almanya’da Hristiyanlıkla ilgili çalışmalar yapılması için imkânlar yaratılmasına yardım eder.

ELRIM, kendi imkânlarıyla konuşmalar, seminerler ve atölye çalışmaları düzenler ama başka faaliyetler için de konuşmalar düzenler.

Tercümeler

ELRIM, Luteryen literatürü Türkçeye tercüme eder.

Yayınlar

ELRIM, çeşitli malzemeleri yayınlamayı bizzat üstlenir, başka yayıncılardan ve yayın kanallarından da yararlanır.

Tartışmalar

ELRIM’in araştırma kadrosu, din uzmanları ve öğretmenleri İslamiyet ve Hristiyanlıkla ilgili çeşitli tartışmalara ve müzakerelere katılmaya davet edilebilirler.

Esin verme ve teşvik etme

ELRIM’in amacı, Hristiyanları İslamiyet’i anlamaya teşvik edip bu yönde esin vermek ve Müslümanları Hristiyanlığı anlamaya teşvik etmektir.