Çocuk olarak vaftiz edilenler, yaklaşık 15 yaşında bir Luteryen kilisesinde konfirmasyon kursuna katılırlar. Kursun ardından gençler konfirme edilir ve Hristiyan öğretilerine göre yaşamayı taahhüt ederler.

Peder Ville Typpö 17 bölümlü öğreti dizisinde elçi Yuhanna’nın aldığı vahyin ana mesajları neler olduğunu açıklıyor.

Scroll to Top
Skip to content