Bu Good News (İyi Haber) dergisinden çevrilen makalede Hristiyan inancının temelleri anlatan beş bölüm bulunmaktadır: 1) Her şey İsa Mesih’in kazancına dayanır, 2) Kutsal Kitap 3) Vaftiz 4) Rab’bin Sofrası ve 5) İsa Mesih.

İstanbul Luteriyen Cemaati haftalık ibadete toplanır. Ancak pek az kişi İstanbul’daki cemaatin tarihini 300 yıldan fazla olduğunu bilir. Pastör Torsten Sandell İstanbul Luteryen Cemaati’nin tarihine dair bir inceleme yazmıştır.

Luteryen kilise Söz’ün kilisesi olduğu söylenir. Luteryen ayinde vaazın çok önemli bir yeri var. Bu sayfaya Hristiyan vaazları ve diğer konuşmaları toplanmıştır.

Scroll to Top
Skip to content