Julkaisuja suomeksi:

Julkaisuja suomeksi:

Uskontotiede

Puheenvuoro: Islamilaisten uskonyhteisöjen moninaisuus eurooppalaisen imaamikoulutuksen haasteena. Kari Vitikaisen puheenvuoro FOKUS ry:n imaamien koulutusselvityksen päätösseminaarissa 13.6.2013. lue tästä  

ONKO JUMALAN JA IHMISEN KOHTALOLLA YHTEYTTÄ KESKENÄÄN? Suvi Salminen 20.5.2014 KATSAUS lue tästä 

Imaamiuden merkityksen perustelu Koraanilla Prof. Reza Elahimanesh, Faculty of Islamic Denominations, Qom 23.1.2013 Keskustelumuistio: Kari Vitikainen  lue tästä

Shiialaisuuden perusteista Prof. Alhoda Najafin, Al-Mustafa Yliopisto, Mashhad 21.1.2013 keskustelumuistio, Kari Vitikainen lue tästä 

Katsaus islamin historiaan profeetta Muhammedin ajasta abbasidien valtakauden loppuun Islamin varhaishistoria ja historiankirjoituksen lähteet turkkilaisten imaamilukioiden historiankirjojen ja länsimaisen islamin historiankirjoituksen valossa Kari Vitikainen, 2011  lue tästä

Käytännöllinen teologia:
LEX CREDENDI LEX ORANDI – Niin uskot kuin rukoilet – Jumalanpalveluksen teologiaa – TT Martti Vaahtoranta Lue tästä: jumalanpalveluksenteologiaa

Jumalanpalvelus-seminaari Istanbulissa 28-30.3.2011

Luento: Luterilainen jumalanpalvelusmusiikki ja kristilliset musiikkiperinteet – professori Jouko N. Martikainen   lue tästä 

Luento: Turkki ja Itäinen kristikunta – professori Jouko N. Martikainen  lue tästä 

Luento: Jumalanpalvelusmusiikin olemus ja sen rajat – matka Salaisuuteen – professori Jouko N. Martikainen  lue tästä 

Luento: Läntisen kirkkolaulun juuria – Suomen evankelisluterilaisen kirkon koulutuskeskuksen jumalanpalveluskouluttaja Osmo Vatanen lue tästä

Luento: Psalmilaulu ja jumalanpalvelus -Suomen evankelisluterilaisen kirkon koulutuskeskuksen jumalanpalveluskouluttaja Osmo Vatanen lue tästä 

Seminaarin luentovideot katsottavissa:
– Mikä on seurakunta? OSA 1 ja OSA 2
– Tarvitseeko Jumala meidän palveluksiamme OSA 1 ja OSA 2
Seurakunta ja jumalanpalvelusyhteisö
– Viikkojärjestys, kirkkovuosi ja pelastushistoria
– Messujärjestys OSA 1, OSA 2, OSA 3, OSA 4

Musiikki luterilaisessa jumalanpalveluksessa TT Martti Vaahtoranta lue tästä

Jumalanpalveluksen draamanluontoinen rakenne eli matka Salaisuuteen  28-30.3.2011 Jouko N. Martikain  lue tästä 

     Uskontodialogi: 

Katsaus: ‘Islamilaisten uskonyhteisöjen moninaisuus eurooppalaisen imaamikoulutuksen haasteen‘ (2013), Kari Vitikainen, Uskonnontutkija-verkkolehti

Shiialaisuuden perusteista – muistioita keskusteluista iranilaisten oppineiden kanssa (tammikuu 2013)   lue tästä

Ajatollah Alavi Boroujerdi – keskustelu 12. imaamin roolista Qom, Iran 24.1.2013 Keskustelumuistion kirjasi Kari Vitikainen lue tästä

Islam, moderni maailma ja kristillinen maailmankatsomus Ihmiskeskeinen, henkikeskeinen, jumalakeskeinen ja kristillinen näkökulma Kari Vitikainen, Iustitia 29   (2013): 33–63  lue tästä

Kiista yhdestä Jumalasta – syntyykö kristinuskon ja islamin välillä sovinto? Professori Jouko N. Martikainen Luento  11.10. 2006  lue tästä

Kutsal Kitap, The Bible, Die Bibel, Raamattu, Bibeln

Kutsal Kitap / The Bibel / Die Bibel / Raamattu / Bibeln
– Bible (in many languages, different translations, audio files etc)
– Biblos Bible resources (atlas, lexicon, encyclopedia, concordance, translations etc.)
– Online Bible Lexicon (Biblos)
– Bible study tools (translations, commentaries, dictionaries, Greek and Hebrew etc)
– Kutsal Kitap (Incil, Tevrat Zebur: http://incil.info/, farkli çevirier yan yana)
– Kutsal Kitap (Turkish Bible: http://www.kutsalkitap.com/kkitape)
– Kutsal Kitap (Turkish Bible: http://kutsal-kitap.net/)
– Kutsal Kitap (Turkish Bible: http://kutsalkitap.info/)
– Die Bibel auf Deutch https://www.die-bibel.de/
– Raamattu (Bible in Finnish )

– Raamattu (Bible texts side by side, Finnish site but dıfferent languages)

– Bibeln på svenska http://www.bibeln.se

 

Sites about eastern Christianity / Doğu Hristiyanlik / Kristentum in der Osten/ Idän kristillisyys / Österns kristenhet

Eastern Christianity
– Ecumenical Patriarchate (Rum Ortodoks Kilisesi)
– Greek Orthodox Patriarchate of Antioch and All the East
– Armenian Patriarchate in Armenia – Mother See of Holy Etchmiadzin
– Armenian Patriarchate in Istanbul
– Syriac Orthodox Church of Antioch(Syriac)
– Syriac Orthodox Church Resources
– MalankaraSyriac Christian Resources (India)
– St. Ephrem Ecumenical Research Institute (Kerala, India)
– Syriac Studies (Good articles about Syric Church and culture)
– Coptic Orthodox Patriarchate (Egypt)
– The Ethiopian Orthodox Church
– The Eritrean Orthodox Church
– Assyrian Church of East
– Nestorian.org
– Catholic Church in Anatolia (Latin) – Anadolu Katolik Kilisesi
– Addresses of Catholic Churches in Turkey
– Catholic Near East Welfare Association
– The Armenian Catholic Church
– The Syriac Catholic Church of Antioch
– Melkite Greek Catholic Church
– Chaldean Catholic Church
– Protestan Churches’ Foundation in Turkey
– Addresses of Protestant Churches in Turkey
– Istanbul Lutheran Church

 

Suomenkielisiä islamilaisia sivustoja

Suomenkielisiä islamilaisia sivustoja
– Islam opas (sunni näkökulma)
– Islamiin liittyvää keskustelua
– Tulevaisuus.org
– Shiaislam.info (shia näkökulma)
– Keskeisiä islamilaisia käsitteitä (shia näkökulma)
– Helsingin yliopiston arabian kielen ja islamin tutkimuksen laitos
– Turkologia Helsingin yliopistossa
Muslimit Suomessa
– Suomen islamilainen neuvosto
– Suomen islamilaisen neuvoston jäsenjärjestöt
– Suomen islamilainen yhdyskunta
– Islamic Multicultural Dawah center
– Helsingin islamilainen keskus
– Pohjois-Suomen islamilainen yhdyskunta
– Resalat islamilainen yhdyskunta
– Tampereen islamilainen yhdyskunta
– Turun islamilainen yhdyskunta
Kristityt vastaavat muslimeille suomeksi
– Islamopas.net
– Islamopas.net (answering islam)
Mielenkiintoisia artikkeleita islamiin ja kristinuskoon liittyen suomeksi
– Gladiolus 2010: Raamattukritiikki syntyi koraanikritiikin varjossa
– Gladiolus 2012: Kristillisen ja islamilaisen jumalkäsityksen vertailu
– Pekka Lingvist 2012: Johdanto “A Common Word Between Us and You -dokumenttiin
– Timo Vasko 2012: Johannes Damaskolainen kristinuskon ja islamin välisessä vuoropuhelussa 700-luvulla

Mitä ELRIM tekee?

ELRIM tutkii, järjestää seminaareja, kääntää, julkaisee, keskustelee ja rohkaisee

Tutkimus:

ELRIM tukee erityisesti akateemisella tasolla tapahtuvaa islamiin ja kristinuskoon kohdistuvaa tutkimustyötä tarjoamalla opastusta, tutkimukselle otollisia tiloja ja puitteita sekä yhteyksiä turkkilaisessa kontekstissa.

ELRIM:in toimintapisteissä on käsikirjastot, joissa on aineistoa erilaisia islamiin ja kristinuskoon liittyviä tutkimushankkeita silmällä pitäen.

Seminaarit ja luennot:

ELRIM järjestää ja tukea turkinkielisessä maailmassa tapahtuvaa kristillisen teologian seminaareja.

ELRIM tukee myös tutkimustyötä ja opiskelua,  vaihto-opiskelua, kansainvälistä harjoittelua.

ELRIM järjestää luentoja, seminaareja ja työpajoja omissa tiloissaan esimerkiksi matkaryhmille. ELRIM:in verkostoon kuuluvia asiantuntijoita ja kouluttajia voi pyytää osallistumaan myös muiden tahojen järjestämiin tapahtumiin.

Luentoja voidaan järjestää suomeksi, ruotsiksi, saksaksi, englanniksi ja turkiksi.

Käännökset ja julkaisut:

ELRIM tukee luterilaisen kirjallisuuden kääntämistä turkin kielelle. ELRIM julkaisee tuottamaansa materiaalia tai käyttää muita julkaisukanavia ja -mahdollisuuksia. ELRIM panostaa myös audiovisuaaliseen viestintään.

Keskustelut:

ELRIM:in asiantuntijoita voi pyytää mukaan islamiin ja kristinuskoon liittyviin keskustelutilaisuuksiin.

ELRIM inostaa ja rohkaisee:

ELRIM:in toiminnan tavoite on innostaa ja rohkaista kristittyjä ymmärtämään islamia ja muslimeja ymmärtämään kristinuskoa.

Julkaisuja suomeksi

IUSTITIA (Suomen teologisen instituutin aikakausikirja)
Lähetys on rakkautta

Jumalan dialogi islamin kanssa – kristityn puheenvuoro

TT Martti Vaahtoranta, 2010 (125 sivua)
(Suomeksi julkaissut: Suomen teologinen instituutti)

tilaus

Iustitia
IUSTITIA (Suomen teologisen instituutin aikakausikirja)
Yksi Jumala, yksi ihminen, yksi maailma

Teologisia yrityksiä ymmärtää islamia ja kristinuskoa

TT Martti Vaahtoranta 2005 (132 sivua)
(Suomeksi julkaissut: Suomen teologinen instituutti)

lue tai tilaa

iustitia
IUSTITIA (Suomen teologisen instituutin aikakausikirja)
Islam ja evankeliumi

Risto Soramies, 2002 (140 sivua)
(Suomeksi julkaissut: Suomen teologinen instituutti)

lue tai tilaa

iustitia

 

 

Mitä on ELRIM?

Evankelisluterilainen uskontotutkimusinstituutti – ELRIM

Visio:
ELRIM on tutkimus- ja koulutusinstituutti, jonka tehtävänä on edistää kristinuskon ja islamin tuntemista ja keskinäistä vuorovaikutusta Lähi-idän ja Euroopan viitekehyksessä.

Missio:
Tehtävänsä toteuttamiseksi ELRIM harjoittaa ja tukee tutkimustyötä, järjestää koulutusta ja tuottaa, kääntää, julkaisee ja levittää kirjallisia ja audiovisuaalisia tuotteita.

Työn painopistealueet:

  • Islamilaisen ja kristillisen teologian, tradition ja toimintaympäristönsä kulttuurien tutkimus ja tutkimustyön tukeminen
  • Toimintaa tukevien verkostojen luominen
  • Kirjallisen ja audiovisuaalisen materiaalin tuottaminen ja käännöstyö
  • Julkaisujen ja tutkimustulosten levittämisen koordinointi eri medioita hyödyntäen
  • Järjestää seminaareja, kursseja ja tarjoaa kouluttajia
  • Tukee opiskelijoita ja heidän mahdollisuuksiaan perehtyä kristinuskoon ja islamiin