Filipililer Mektubu, elçi Pavlus’un Roma’da hapsedilirken yazdığı bir mektuptur. Piskopos Risto Soramies, Filipililer Mektubu’nun bağlamı ve mesajı hakkında öğreti vermektedir.

Kutsal Ruh semineri 1 ve 2. Hristiyanlıkta üçlübirlik Allah’a inanılır. Üçlübirlik, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olan üç kişiyi demektir. Her bir kişinin kendi görevi vardır. Vaiz Risto Soramies, öğreti serisinde Kutsal Ruh’un Hristiyan ve kilise yaşamındaki önemini öğretiyor.

Luteryen kilise Söz’ün kilisesi olduğu söylenir. Luteryen ayinde vaazın çok önemli bir yeri var. Bu sayfaya Hristiyan vaazları ve diğer konuşmaları toplanmıştır.

Scroll to Top
Skip to content