Luteryen kilise Söz’ün kilisesi olduğu söylenir. Luteryen ayinde vaazın çok önemli bir yeri var. Bu sayfaya Hristiyan vaazları ve diğer konuşmaları toplanmıştır.