Bu Good News (İyi Haber) dergisinden çevrilen makalede Hristiyan inancının temelleri anlatan beş bölüm bulunmaktadır: 1) Her şey İsa Mesih’in kazancına dayanır, 2) Kutsal Kitap 3) Vaftiz 4) Rab’bin Sofrası ve 5) İsa Mesih.

İkonlardan Hristiyan inancının derin anlamlarını öğrenebilirsiniz. Tua Sandell, Kariye Kilisesi’nde bulunan resmin bize Hristiyan inancı hakkında ne anlattığını analiz ediyor.

Araştırmacı Kari Vitikainen makalede, İslam ve Hristiyanlığın modern dünyadaki özünü düşünüyor ve üçlü birlik Allah anlayışından insan olmanın ve yaşamın farklı seviyelerinin yapılandırılmasında ortaya çıkan bir yöntemi öneriyor.

Scroll to Top
Skip to content