Kutsal Kitap, The Bible, Die Bibel, Raamattu, Bibeln

Kutsal Kitap / The Bibel / Die Bibel / Raamattu / Bibeln
– Bible (in many languages, different translations, audio files etc)
– Biblos Bible resources (atlas, lexicon, encyclopedia, concordance, translations etc.)
– Online Bible Lexicon (Biblos)
– Bible study tools (translations, commentaries, dictionaries, Greek and Hebrew etc)
– Kutsal Kitap (Incil, Tevrat Zebur: http://incil.info/, farkli çevirier yan yana)
– Kutsal Kitap (Turkish Bible: http://www.kutsalkitap.com/kkitape)
– Kutsal Kitap (Turkish Bible: http://kutsal-kitap.net/)
– Kutsal Kitap (Turkish Bible: http://kutsalkitap.info/)
– Die Bibel auf Deutch https://www.die-bibel.de/
– Raamattu (Bible in Finnish )

– Raamattu (Bible texts side by side, Finnish site but dıfferent languages)

– Bibeln på svenska http://www.bibeln.se

 

Sites about eastern Christianity / Doğu Hristiyanlik / Kristentum in der Osten/ Idän kristillisyys / Österns kristenhet

Eastern Christianity
– Ecumenical Patriarchate (Rum Ortodoks Kilisesi)
– Greek Orthodox Patriarchate of Antioch and All the East
– Armenian Patriarchate in Armenia – Mother See of Holy Etchmiadzin
– Armenian Patriarchate in Istanbul
– Syriac Orthodox Church of Antioch(Syriac)
– Syriac Orthodox Church Resources
– MalankaraSyriac Christian Resources (India)
– St. Ephrem Ecumenical Research Institute (Kerala, India)
– Syriac Studies (Good articles about Syric Church and culture)
– Coptic Orthodox Patriarchate (Egypt)
– The Ethiopian Orthodox Church
– The Eritrean Orthodox Church
– Assyrian Church of East
– Nestorian.org
– Catholic Church in Anatolia (Latin) – Anadolu Katolik Kilisesi
– Addresses of Catholic Churches in Turkey
– Catholic Near East Welfare Association
– The Armenian Catholic Church
– The Syriac Catholic Church of Antioch
– Melkite Greek Catholic Church
– Chaldean Catholic Church
– Protestan Churches’ Foundation in Turkey
– Addresses of Protestant Churches in Turkey
– Istanbul Lutheran Church

 

Vad gör Elrim?

Arrangerar föreläsningar

Evangelisk-lutherska religionsforskningsinstitutet ELRIM erbjuder föreläsningar, seminarier och work-shops i sina egna utrymmen.  Föreläsningar kan arrangeras på svenska, finska, tyska, engelska och turkiska.En speciell tyngdpunkt i ELRIMs verksamhet är att arrangera och stöda kristen teologisk utbildning på turkiska. Institutet verkar på evangelisk-luthersk grund.

Stöder forskning

ELRIM stöder särskilt på ett akademiskt plan de forskningsarbeten som berör mötet mellan kristendom och islam. Institutet kan erbjuda handledning,  lämpliga utrymmen,  ett teologiskt bibliotek samt kontakter i turkiska sammanhang.

Översätter

ELRIM stöder översättning av luthersk litteratur till turkiska.

Publicerar

ELRIM publicerar det material de producerat eller använder andra publiceringskanaler och -möjligheter. ELRIM satsar också på audiovisuell kommunikation.

Diskuterar

ELRIMs sakkunniga kan bjudas med till olika muslimska  och kristna diskussionssammanhang.

Inspirerar och uppmuntrar

ELRIMs verksamhet har som mål att inspirera och uppmuntra kristna att förstå islam samt muslimer att förstå kristendom.

Vad är ELRIM?

Evangelisk lutherskt religionsforskningsinstitut

Vision:
ELRIM är ett forsknings- och utbildningsinstitut, vars uppgift är att främja kunskapen om kristendom och islam samt deras växelverkan i Europa och mellanöstern.

Mission:
För att förverkliga sin uppgift understöder och utför ELRIM forskningsarbete, organiserar utbildning samt producerar, översätter, ger ut och sprider litterära och audio-visuella produkter.

Arbetets tyngdpunkter:

  • forskning och understöd av forskning gällande islamsk och kristen teologi, tradition och kultur
  • skapande av nätverk som stöder verksamheten
  • produktion samt översättning av litterärt och audiovisuellt material
  • koordinera spridandet av produktioner och forskningsresultat med hjälp av olika medier
  • arrangemang av seminarier och kurser samt möjlighet att erbjuda utbildare och lärare för diverse evenemang
  • stöda studerande och deras möjligheter att fördjupa sig i kristendom och islam

Praktikplats

Evangelisk-lutherska religionsforskningsinstitutet ELRIM lediganslår härmed

 praktikplatser för teologiestuderande i Istanbul 

 Praktikplatserna passar för dig som är intresserad av mötet mellan kristendomen och islam eller av den turkiska kristenhetens forntid och nutid.

Elrim erbjuder forskarplatser på institutet och en möjlighet att använda institutets bibliotek. Elrim hjälper med att skaffa bostad och med att ta sig fram i Istanbul.

Av dig förväntar vi oss lite kanslihjälp samt deltagande i institutets teologiska undervisningstillfällen.

Du måste själv finansiera dina resor, ditt boende och ditt varande i Istanbul.

En utlänning  kan i regel vistas i Turkiet som turist utan visum i högst 90 dagar. Praktiktiden är således högst 90 dagar. Vi kan komma överens om när den börjar och när den slutar.

På förfrågningar svarar Torsten Sandell, torsten.sandell@gmail.com som också tar emot fritt formulerade ansökningar.

Ansökningstiden är fortlöpande. Du är välkommen att ta kontakt när du vill.