Kutsal Kitap öğretmeni Ari Salminen Hristiyan kilisesinin reformcusu Martin Luther’in hayatını ve düşüncesini ele alıyor.