Çocuk olarak vaftiz edilenler, yaklaşık 15 yaşında bir Luteryen kilisesinde konfirmasyon kursuna katılırlar. Kursun ardından gençler konfirme edilir ve Hristiyan öğretilerine göre yaşamayı taahhüt ederler.

Luteryen kilise Söz’ün kilisesi olduğu söylenir. Luteryen ayinde vaazın çok önemli bir yeri var. Bu sayfaya Hristiyan vaazları ve diğer konuşmaları toplanmıştır.

Peder Charles Evanson, ders serisinde litürjik ibadetin önemini öğretiyor.

Scroll to Top
Skip to content