Kutsal Kitap yani Kitab-ı Mukaddes Hristiyanların kutsal kitabıdır. Hristiyanlar, Allah’ın kendisinin Kutsal Kitap aracılığıyla konuştuğuna inanırlar. Ancak bu ne anlama geliyor? Hristiyanlar için Kutsal Kitap, Müslümanlar için Kur’an gibi bir şey mi? Peder Risto Soramies, Kutsal Kitab’in doğasından ve Hristiyan Kutsal Kitap anlayışından öğreti vermektedir.

Filipililer Mektubu, elçi Pavlus’un Roma’da hapsedilirken yazdığı bir mektuptur. Piskopos Risto Soramies, Filipililer Mektubu’nun bağlamı ve mesajı hakkında öğreti vermektedir.

Peder Ville Typpö 17 bölümlü öğreti dizisinde elçi Yuhanna’nın aldığı vahyin ana mesajları neler olduğunu açıklıyor.

Galatyalılar Mektubu öğreti serisi’nde ilahiyatçı Ari Salminen, dinleyicileri Pavlus’un Galatyalılar’a yazdığı mektubun anlaşılmasına yönlendiriyor. Galatyalılar Mektubu, Hristiyanlığın içinde imanın ve Tanrı’nın lütfunun anlamını netleştirir.

Pastör Albert Häggblom’un ders serisinde Ezra ve Nehemya kitaplarını öğretir ve bunlardan Tanrı’nın sadakatinden, dua ve iyi liderliğin öneminden çok şey öğrenmenin mümkün olduğunu aktarır.

Romalılar Mektubunu anlayan, Hristiyanlığın temel mesajını da anlar. Piskopos Risto Soramies’in ders serisine katılın.

Kral Süleyman, Tanrı’dan özel bir bilgelik aldı. Onun özdeyişleri Kral Süleyman’in Özdeyişleri Kitabı’nda toplanmıştır. Kutsal Kitap öğretmeni Ari Salminen, ders serisinde öğrencileri Süleyman’ın bilgeliğinin içine doğru yönlendiriyor.

Scroll to Top
Skip to content