Kutsal Kitap yani Kitab-ı Mukaddes Hristiyanların kutsal kitabıdır. Hristiyanlar, Allah’ın kendisinin Kutsal Kitap aracılığıyla konuştuğuna inanırlar. Ancak bu ne anlama geliyor? Hristiyanlar için Kutsal Kitap, Müslümanlar için Kur’an gibi bir şey mi? Peder Risto Soramies, Kutsal Kitab’in doğasından ve Hristiyan Kutsal Kitap anlayışından öğreti vermektedir.

Filipililer Mektubu, elçi Pavlus’un Roma’da hapsedilirken yazdığı bir mektuptur. Piskopos Risto Soramies, Filipililer Mektubu’nun bağlamı ve mesajı hakkında öğreti vermektedir.

Çocuk olarak vaftiz edilenler, yaklaşık 15 yaşında bir Luteryen kilisesinde konfirmasyon kursuna katılırlar. Kursun ardından gençler konfirme edilir ve Hristiyan öğretilerine göre yaşamayı taahhüt ederler.

Kutsal Ruh semineri 1 ve 2. Hristiyanlıkta üçlübirlik Allah’a inanılır. Üçlübirlik, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olan üç kişiyi demektir. Her bir kişinin kendi görevi vardır. Vaiz Risto Soramies, öğreti serisinde Kutsal Ruh’un Hristiyan ve kilise yaşamındaki önemini öğretiyor.

Teoloji doktoru Nicolai Winther-Nielsen’in ders serisinde, katılımcılarını Mezmur Kitapları’nın zengin dünyasına tanıtıyor.

Hezekiel kitabı 593-571 MÖ. yazıldı. Kutsal Kitap öğretmeni Jukka Norvanto, modern Hristiyanlar’ın Hezekiel Kitabı’ndan neler öğrenebileceğini öğretiyor.

Peder Ville Typpö 17 bölümlü öğreti dizisinde elçi Yuhanna’nın aldığı vahyin ana mesajları neler olduğunu açıklıyor.

Galatyalılar Mektubu öğreti serisi’nde ilahiyatçı Ari Salminen, dinleyicileri Pavlus’un Galatyalılar’a yazdığı mektubun anlaşılmasına yönlendiriyor. Galatyalılar Mektubu, Hristiyanlığın içinde imanın ve Tanrı’nın lütfunun anlamını netleştirir.

Bu Good News (İyi Haber) dergisinden çevrilen makalede Hristiyan inancının temelleri anlatan beş bölüm bulunmaktadır: 1) Her şey İsa Mesih’in kazancına dayanır, 2) Kutsal Kitap 3) Vaftiz 4) Rab’bin Sofrası ve 5) İsa Mesih.

İkonlardan Hristiyan inancının derin anlamlarını öğrenebilirsiniz. Tua Sandell, Kariye Kilisesi’nde bulunan resmin bize Hristiyan inancı hakkında ne anlattığını analiz ediyor.

Scroll to Top
Skip to content