Hristiyan inancının temelleri – METİN

Hristiyan inançının temelleri

Bu makalede Hristiyan inancının temmelleri anlatan beş bölüm bulunmaktadır.
Bölümler: 1) Her şey İsa Mesih’in kazanıçına dayanır, 2) Kutsal Kitap: Diri Kelam, 3) Görünür Kelam: Vaftiz 4) Görünür Kelam: Rab’bin Sofrası ve 5) İsa Mesih, imanımızın öncüsü ve tamamlayicisi ‘dir. Makalenin incelemesi, Luteryen teolojisinin temel kavramlarına iyi bir anlayış kazandırır.

Scroll to Top
Skip to content