Luther’in hayatı – VİDEO

Luther'in hayatı

Martin Luther, 1400 ve 1500’lü yıllarda yaşamış Katolik bir keşiş ve Hristiyan kilisesinin reformcusudur. Luther’in Kutsal Kitap üzerindeki keşiflerinin, batı dünyasına büyük etkisi olmuştur. Kutsal Kitap öğretmeni Ari Salmisen ders serisine katılın, burada Ari Martin Luther’in hayatını ve düşüncesini ele alıyor.

Scroll to Top
Skip to content