ELRIM nedir?

ELRIM – Luteryen Din Araştırma Enstitüsü

Vizyonumuz:
ELRIM, Ortadoğu ve Avrupa’da Müslümanlarla Hristiyanlar arasında karşılıklı anlayış geliştirilmesini amaçlayan bir araştırma enstitüsüdür.

Misyonumuz:
ELRIM, araştırma yapar, araştırmaları destekler; seminerleri ve etkinlikler düzenler ve bunlar için imkânlar sağlar; yazılı ve görsel-işitsel ürünler üretir, tercümeler yapar, basar ve yayınlar.

Başlıca çalışmalar:

 • Müslüman ve Hristiyan ilahiyatı ve geleneği ve Ortadoğu kültürüyle ilgili araştırmalar yapmak, bu konudaki çalışmaları desteklemek.
 • Akademik iletişim ağlarının yanı sıra eğitimin ve birden çok kültürün söz konusu olduğu alanlarda başka iletişim ağları kurmak
 • Makaleler, kitaplar ve görsel-işitsel ürünler üretmek ve tercümeler yapmak
 • Çeşitli kitle iletişim araçlarından yararlanarak, yazılı ve görsel-işitsel ürünler yayınlamak ve bunların dağıtımını koordine etmek.
 • Eğitim seminerleri ve faaliyetler koordine etmek, düzenlemek ve bunlar için imkân sağlamak.
 • İslamiyet ve Hristiyanlık konularında çalışmalar yapan öğrencileri desteklemek

Vad är ELRIM?

Evangelisk lutherskt religionsforskningsinstitut

Vision:
ELRIM är ett forsknings- och utbildningsinstitut, vars uppgift är att främja kunskapen om kristendom och islam samt deras växelverkan i Europa och mellanöstern.

Mission:
För att förverkliga sin uppgift understöder och utför ELRIM forskningsarbete, organiserar utbildning samt producerar, översätter, ger ut och sprider litterära och audio-visuella produkter.

Arbetets tyngdpunkter:

 • forskning och understöd av forskning gällande islamsk och kristen teologi, tradition och kultur
 • skapande av nätverk som stöder verksamheten
 • produktion samt översättning av litterärt och audiovisuellt material
 • koordinera spridandet av produktioner och forskningsresultat med hjälp av olika medier
 • arrangemang av seminarier och kurser samt möjlighet att erbjuda utbildare och lärare för diverse evenemang
 • stöda studerande och deras möjligheter att fördjupa sig i kristendom och islam

Mitä on ELRIM?

Evankelisluterilainen uskontotutkimusinstituutti – ELRIM

Visio:
ELRIM on tutkimus- ja koulutusinstituutti, jonka tehtävänä on edistää kristinuskon ja islamin tuntemista ja keskinäistä vuorovaikutusta Lähi-idän ja Euroopan viitekehyksessä.

Missio:
Tehtävänsä toteuttamiseksi ELRIM harjoittaa ja tukee tutkimustyötä, järjestää koulutusta ja tuottaa, kääntää, julkaisee ja levittää kirjallisia ja audiovisuaalisia tuotteita.

Työn painopistealueet:

 • Islamilaisen ja kristillisen teologian, tradition ja toimintaympäristönsä kulttuurien tutkimus ja tutkimustyön tukeminen
 • Toimintaa tukevien verkostojen luominen
 • Kirjallisen ja audiovisuaalisen materiaalin tuottaminen ja käännöstyö
 • Julkaisujen ja tutkimustulosten levittämisen koordinointi eri medioita hyödyntäen
 • Järjestää seminaareja, kursseja ja tarjoaa kouluttajia
 • Tukee opiskelijoita ja heidän mahdollisuuksiaan perehtyä kristinuskoon ja islamiin

Was ist ELRIM?

EVANGELISCH-LUTHERISCHES RELIGIONSINSTITUT

Unsere Vision:
ELRIM ist ein Forschungs- und Schulungsinstitut, das durch sein Handeln das Verständnis über den Islam und das Christentum im Kontext Europas und des Nahen Ostens erweitert.

Unsere Mission:
ELRIM betreibt und unterstützt Forschung und Unterricht, produziert, übersetzt, gibt heraus und verbreitet schriftliche und audiovisuelle Produkte.

Schwerpunkte der Arbeit:

 • Betreiben von Forschung und ihre Unterstützung in den Bereichen islamische und christliche Theologie und Tradition sowie nahöstliche Kultur
 • Aufbau von akademischen sowie anderen schulungstechnischen und multikulturellen Netzwerken
 • Übersetzungsprojekte, welche zur Ausführung unserer Vision beitragen sowie die Produktion schriflichen und audiovisuellen Materials
 • effektiver Einsatz verschiedener Medien zur Herausgabe und Koordination der Verbreitung unseres Materials
 • Organisieren von Seminaren und Kursen und das Bereitstellen von Ausbildern und Lehrern für verschiedene Angelegenheiten und Bedürfnisse
 • Unterstützung von Studenten in Studienbereichen, welche mit Islam und Christentum zu tun haben
 • unsere Publikationen sind erhältlich in den Sprache

What is ELRIM?

The Evangelical Lutheran Institute of Religious Studies

Vision:
ELRIM is an institute for research and education. Its aim is to increase mutual understanding about Islam and Christianity in the Middle Eastern and European contexts.

Mission: 
ELRIM supports research, it organizes and facilitates training seminars and events; and it produces, translates, publishes and distributes literary and audio-visual products.

Main operations:

 • Research and supporting of studies related to Islamic and
 • Christian theology, and the tradition and the culture of the Middle-Eastern context
 • Builds academic and other educational and multi-culture issues relatedto networks that support the accomplishment of the vision
 • Produces and translates articles and books and audio-visual products that support the accomplishment of the vision
 • Coordinates distribution of literary and audio-visual products using different medias effectively
 • Coordinates, organizes and facilitates training seminars and events
 • Organizes multi-cultural and international study opportunities
 • Supports students in studies regarding Islam and Christianity

Praktikplats

Evangelisk-lutherska religionsforskningsinstitutet ELRIM lediganslår härmed

 praktikplatser för teologiestuderande i Istanbul 

 Praktikplatserna passar för dig som är intresserad av mötet mellan kristendomen och islam eller av den turkiska kristenhetens forntid och nutid.

Elrim erbjuder forskarplatser på institutet och en möjlighet att använda institutets bibliotek. Elrim hjälper med att skaffa bostad och med att ta sig fram i Istanbul.

Av dig förväntar vi oss lite kanslihjälp samt deltagande i institutets teologiska undervisningstillfällen.

Du måste själv finansiera dina resor, ditt boende och ditt varande i Istanbul.

En utlänning  kan i regel vistas i Turkiet som turist utan visum i högst 90 dagar. Praktiktiden är således högst 90 dagar. Vi kan komma överens om när den börjar och när den slutar.

På förfrågningar svarar Torsten Sandell, torsten.sandell@gmail.com som också tar emot fritt formulerade ansökningar.

Ansökningstiden är fortlöpande. Du är välkommen att ta kontakt när du vill.

 

Harjoittelupaikka

Elrim-instituutti julistaa haettavaksi harjoittelupaikkoja teologeille Istanbulissa

Harjoittelupaikat sopivat teologian ylioppilaille tai jatko-opiskelijoille jotka ovat kiinnostuneita kristinuskon ja islamin kohtaamisesta tai turkkilaisen kristillisen perinteen tai nykytilanteen tutkimisesta.

Elrim tarjoaa tutkijanpaikkoja instituutissa, mahdollisuuden käyttää Elrimin kirjastoa, avustaa asunnon hankkimisessa ja Turkissa elämiseen liittyvissä haasteissa, sekä tarjoaa yhteisöllisyyttä seurakunnassa, jossa on myös suomalaisia.

Harjoittelijalta edellytämme pientä toimistoapua sekä osallistumista instituutin teologisiin opetustilaisuuksiin.

Matkansa, asumisensa ja elämisensä on harjoittelijan kustannettava itse.

Suomalainen voi asua Turkissa turistina ilman viisumia korkeintaan 90 päivän ajan. Harjoittelun alkamispäivästä ja päättymispäivästä sovitaan erikseen.

Tiedusteluihin vastaa Torsten Sandell, torsten.sandell@gmail.com jolle myös osoitetaan vapaamuotoiset hakemukset

Hakuaika on jatkuva. Voit ottaa yhteyttä milloin tahansa.