ELRİM - Luteryen Etüt ve Araştırma Enstitüsü
ELRİM - Luteryen Etüt ve Araştırma Enstitüsü

Luteryen Etüt ve Araştırma Enstitüsü - ELRİM

 

ELRİM, Orta Doğu ve Avrupa bağlamında karşılaştırmalı teoloji yöntemleri kullanarak Hristiyanlık ve İslam’ın bilgisini ve etkileşimini teşvik etmek amacıyla kurulmuş bir araştırma ve etüt enstitüsüdür.

 

Misyonunu yerine getirmek için ELRİM, araştırır, araştırma çalışmalarını destekler, seminerler düzenler ve yazılı ile görsel ürünleri üretir, çevirir, yayımlar ve dağıtır.

Dialog
Maiden tower

Haberler

ELRİM Enstitüsü, Almanya, Finlandiya ve Türkiye’de çeşitli dillere yönelik hizmet vererek yaklaşık yirmi yıldır faaliyet göstermektedir. Son yıllarda ELRİM’in faaliyet ortamı büyük değişikliklere uğramıştır. Değişiklikle birlikte yerel düzeyde güçlü bir yapı kurulmasından ziyade, daha geniş kitlelere hizmet eden çevrim içi içeriklere ve çevrim içi eğitimlere daha büyük bir ihtiyaç olduğu fark edilmiştir. ELRİM hala yerel düzeyde seminerler, ders serileri ve tartışma etkinlikleri düzenlemeye devam etse de, yeni stratejik yönelim, internet aracılığıyla sunulan hizmetleri geliştirmek üzerine odaklanmaktadır. Bu nedenle, ELRİM’in web sitesi şu anda hazırlık aşamasında ve önümüzdeki yıl içinde, ELRİM’in misyonunu daha iyi hizmet eden bir şekil alacaktır.

Dialog

Karşılaştırmalı teoloji

ELRİM’in ana hedefi, özellikle Hristiyanlık ile İslam arasındaki teolojik buluşmaya odaklanarak farklı dünya görüşleri arasındaki anlayışı artırmaktır. İyi bir diyalogda amaç, diğerinin düşünce yapısını değiştirmek değil, birbirini daha iyi anlamaya çalışmaktır.

Kütüphane

Kütüphane

ELRİM Enstitüsü’nün amacı iyi Hristiyan edebiyatını üretmek ve çevirmektir. Kütüphanemizde kendi ürettiğimiz ve önerdiğimiz çevrim içi olarak indirilebilir kitapları bulabilirsiniz.

Hristiyan teolojisi

Kutsal kitap tefsiri

Kutal Kitap tefsiri

ELRİM Enstitüsü’nün önemli hedeflerinden biri, doğru ve kapsamlı, apostolik kilise geleneğine uygun Kutsal Kitap öğretisi sunmaktır. Yıllar boyunca hazırladığımız öğreti metinlerine ve video ya da ses kaydına alınmış ders serilerine göz atın.

Hristiyan kelam

Hristiyan kelamı

Hristiyan kelamı yani sistemik teoloji, teolojinin bir alt alanıdır. Sistemik teoloji dini inancın ifadelerini, öğretiyi ve dini düşünceyi incelemeyi amaçlar. ELRİM’in ürettiği öğrenme materyali ile Hristiyanlık temellerini öğrenin.

Kilise tarihi

Kilise tarihi

Hristiyan kilisesi yaklaşık 2000 yıl önce ortaya çıktı, ancak kökleri kadim dönemlere dayanır. Günümüzde birçok farklı kilise olmasına rağmen, Hristiyanları Hristiyan yapan ortak özellikler de vardır.  ELRİM tarafından hazırlanan kilisenin zengin tarihine dair derslere göz atın.

Hitabet ve meslek uygulama

Hitabet ve mesleki uygulama

Hristiyan teolojisinde, hitabet ve mesleki uygulama alanları arasında Hristiyan kutsal törenlerinin, ibadetlerin ve vaazın, aynı zamanda dini iletişimin araştırılması yer alır. Rahiplerin mesleği ilgili materyalimize göz atın.

Scroll to Top
Skip to content